Dagelijks nieuw woningaanbod op WoningHuren.nl

88

Wekelijks ruim 100 huurwoningen te huur aangeboden
In totaal 13 woningcorporaties bieden vanaf vandaag hun woningen, parkeerplaatsen, garages, standplaatsen en woonwagens aan op één website: www.WoningHuren.nl. Dit betekent dat er dagelijks nieuw aanbod te vinden is. Gemiddeld zien woningzoekenden
125 woningen per week op deze website voorbijkomen.

105.000 ingeschreven woningzoekenden
Alle ingeschreven woningzoekenden van de 13 woningcorporaties is gevraagd of ze ingeschreven willen blijven. In totaal 105.000 ingeschreven woningzoekenden staan nu in het systeem. Wat opviel was dat 27.000 ingeschreven woningzoekenden dubbel ingeschreven stonden. Van het totaal aantal inschrijvingen zijn 25.000 mensen actief op zoek naar een woning. Alle ingeschreven woningzoekenden ontvangen per mail bericht over hun inschrijving. Met een link in dat mailbericht activeren ze hun inschrijving. Om te reageren op het aanbod, is het nodig dat ze ook hun inkomen invullen.

Loting, inschrijftijd, direct te huur
De manier waarop de woningcorporaties de woningen aanbieden blijft zoals iedere corporatie dat gewend is om te doen. Sommige woningen worden verloot, bij anderen geldt dat de inschrijftijd bepaalt wie als eerste een aanbieding krijgt en soms is een woning direct te huur en geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

 Zoektijd
Hoe lang het duurt voordat iemand een woning gevonden heeft, is van veel verschillende dingen afhankelijk. Zo bieden corporaties woningen aan met loting en anderen wijzen toe op basis van de langste inschrijftijd. Het type woning (eengezinswoning, appartement), de locatie, de samenstelling van het huishouden, hoe vaak iemand reageert en het inkomen zijn andere belangrijke factoren die de zoektijd beïnvloeden. Actief zoeken is essentieel. Gemiddeld genomen zien we dat mensen die actief zoeken binnen een tot anderhalf jaar een woning vinden. Met de komst van WoningHuren.nl is de verwachting dat deze gemiddelde zoektijd gelijk blijft.

Verschuivingen
De ervaringen van andere samenwerkende woningcorporaties laat zien dat er niet veel verschuivingen plaatsvinden wat het zoekgebied betreft. Mensen die nu bijvoorbeeld een woning in Enschede zoeken, blijven meestal in Enschede zoeken. Verder is het zo dat er nu ook al woningzoekenden zijn die bij meerdere woningcorporaties, in verschillende gemeenten, in geschreven staan. Voor hen is het nu nog makkelijker om een passende woning te zoeken.

Samen
Dankzij de samenwerking van 13 corporaties is het mogelijk om het aanbod nu op één plek te vinden. De corporaties willen zo het vinden van een huurhuis zo makkelijk mogelijk maken voor woningzoekenden. In heel Nederland werken corporaties (regionaal) samen om het woningaanbod op één plek aan te bieden. Het samen aanbieden van het woningaanbod zorgt er ook voor dat er meer zicht is op de woonwensen van woningzoekenden in deze regio. Deze informatie helpt de corporaties en gemeenten bij het opstellen van woonvisies als het gaat om type woningen, woonlocaties en meer.

Deelnemende corporaties
Op www.woninghuren.nl staat straks het woningaanbod van Beter Wonen, De Goede Woning, De Woonplaats, Domijn, Mijande Wonen, Ons Huis, Reggewoon, Sint Joseph Almelo, Viverion, WBO Wonen, Welbions, Wonen Delden en Woningstichting Tubbergen.