Dag van de Mantelzorg: “Jij bent Goud waard”

49

Salut eert mantelzorgers in Hof van Twente op de Dag van de Mantelzorg

Op 10 november, de Dag van de Mantelzorg, zet Salut mantelzorgers in het zonnetje. In Nederland is 1 op de 3 volwassenen mantelzorger, waarbij zij meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg verlenen aan een naaste. Op deze speciale dag erkent Salut de onbaatzuchtige inzet van mantelzorgers en biedt extra ondersteuning en waardering.

“Mantelzorgers zijn de stille helden in onze gemeenschap,” zegt Ria Schreijer, mantelzorgondersteuner van Salut. “Hun bijdrage is cruciaal en overschrijdt vaak wat professionele zorgverleners kunnen bieden. Het is onze verantwoordelijkheid om hen te ondersteunen en de erkenning te geven die zij verdienen.” De boodschap van Salut op de Dag van de Mantelzorg is dan ook: “Jij bent goud waard”.

Op de Dag van de Mantelzorg krijgen mantelzorgers die ingeschreven staan bij Salut een attentie als blijk van waardering. Daarnaast verstrekt Salut informatiemateriaal en advies over de beschikbare ondersteuning en diensten voor mantelzorgers in Hof van Twente. Speciale aandacht gaat uit naar jonge mantelzorgers, een groep die vaak onzichtbaar blijft. Lesley Calot, jonge mantelzorgondersteuner bij Salut, biedt deze jongeren een helpende hand. “Het is essentieel dat we de jonge mantelzorgers niet over het hoofd zien. Zij hebben net zo veel behoefte aan steun en erkenning,” zegt Lesley.

Salut nodigt alle mantelzorgers in Hof van Twente uit om zich in te schrijven als mantelzorger bij Salut. Voor meer informatie over de Dag van de Mantelzorg en de ondersteuning die Salut biedt, kunt u contact opnemen via info@salut-welzijn.nl of 0547-260053. Daarnaast vindt u meer informatie op salut-welzijn.nl.