Collecte Hersenstichting

33

De Hersenstichting bedankt alle gulle gevers en vrijwilligers.

Van 30 januari tot en met 4 februari 2023 collecteerden 20.000 vrijwilligers van de Hersenstichting voor meer hersenonderzoek. In Diepenheim is door de collectanten € 577 opgehaald. We zijn erg trots op onze vrijwilligers en gulle gevers en bedanken hen namens de Nederlanders met een hersenaandoening.

Met de opbrengst financieren wij onderzoek en innovaties, geven we voorlichting en zetten we het belang van onze hersenen overal op de agenda

Al meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn hard op weg om de grootste ziekte van Nederland te worden. Dat mogen we niet laten gebeuren. Want een hersenaandoening zet je leven en dat van naasten volledig op z’n kop. Daarom willen we dat iedereen zoveel mogelijk uit het leven kan halen.

Heb je de collecteweek gemist? Je kunt je gift ook overmaken op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag of doneren via www.hersenstichting.nl.

Op de website vind je ook meer informatie over het werk van de Hersenstichting.