Buurtbeveiliging via WhatsApp.

134

Diepenheim kent twee buurtWhatsApp-groepen ter beveiliging van de straat/wijk. Door inzet van de politie en gemeente Hof van Twente zijn de WhatsApp-groepen van Diepenheim, Markvelde en Markelo nu in kaart gebracht en tijdens een bijeenkomst voor de groepscoördinatoren op vrijdag 6 januari jl. in het politiebureau met elkaar verbonden. Meldt een groepslid in zijn buurtApp een verdachte situatie dan appt de groepscoördinator de melding naar coördinatoren van andere buurtgroepen, die vervolgens hun eigen groepsleden in kennis kunnen stellen. “De politie heeft in één klap honderden extra ogen en oren in de wijk door WhatsApp” aldus wijkagent Maarten Vollenbroek. Vroege signalering van verdachte situaties geeft politie de mogelijkheid om eerder en succesvoller te reageren. Uiteindelijk hoopt Vollenbroek dat alle wijken in de gemeente zullen gaan deelnemen. Het begin is er in Diepenheim maar veel straten hebben helaas nog geen groep. Daarom is de  facebookpagina ‘Buurtbeveiliging Diepenheim’ geopend waarin wordt uitgelegd hoe het werkt, wat het nut is en hoe je in de wijk een WhatsApp-groep opzet. Iemand in de straat zal het initiatief moeten nemen, waarom niet jij? Nieuwe groepen kunnen zich bij de gemeente aanmelden en worden dan toegevoegd aan het netwerk.