Brainstormavond Viering Bevrijding Diepenheim in 2020 goed bezocht

78

Met een grote opkomst van circa 25 personen met vertegenwoordigers uit diverse verenigingen beleefde de Brainstormavond voor de Viering van 75 jaar vrijheid een mooie aftrap op 5 juni, precies 11 maanden voordat het zover is.
Zoals al eerder vermeld wordt de organisatie voor deze gedenkwaardige viering ondergebracht bij Stichting Herdenkingen en Manifestaties Diepenheim.
Vanuit Gemeente Hof van Twente is aan de 6 kernen gevraagd om op korte termijn met een mooi programma te komen. Deze vraag is nu ook in Diepenheim opgepakt en daarvoor was deze avond dan ook bedoeld.
Naast de bestuursleden van de hiervoor genoemde Stichting zaten aan tafel vertegenwoordigers van: Historische Vereniging Old Deep’n, Vrouwen van Nu, de Harmonie, Deepse Troubadours, Stedeker Daansers, Toneelvereniging Ons Genoegen, Cultuur Centrum Herberg de Pol, Hofmarketing Platform Diepenheim, Bibliotheek Hof van Twente, Jeugd- en Jongerenvereniging Nooitgedacht, Comité Stille Tocht en de Organisatie van de Bevrijdingsloop.
Naast de zeker zijnde Stille Tocht op 4 mei en Bevrijdingsloop vanuit Wageningen op 5 mei, kwamen er verschillende ideeën naar voren.
Genoemd werd o.a. een ontbijt voor alle Diepenheimers bij de Pol, optredens en presentaties van de culturele en muzikale verenigingen, zoals hiervoor genoemd. Maar ook: activiteiten voor en door de jeugd en het willen leveren van hand- en spandiensten of zorgen voor de nodige PR.
Kunnen we bijvoorbeeld de straten weer met zijn allen versieren? Om er maar een paar te noemen. De ideeën zijn allemaal genoteerd.
Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om bij Stichting Herdenkingen aan te kloppen als u of namens een nog niet genoemde vereniging of organisatie ideeën heeft.
Neemt u dan contact op via robrohaan@hotmail.com

De volgende vergadering in een wat kleiner comite vindt op 11 september plaats.
Zodra er weer meer nieuws is, laat de organisatie het via Deeps Nieuws weten.