Bodematlas Twente maakt onzichtbare zichtbaar

54

Voor iedereen die benieuwd is naar onzichtbare wereld ónder het Twentse maaiveld, is er nu de Bodematlas Twente. Deze kleurrijke atlas zet Twente ondersteboven via foto’s en kaarten. De atlas is een aanvulling op de in 2019 verschenen Atlas Twente, die de ruimtelijke, economische, fysieke en sociale kwaliteiten van Twente verbeeldt. De Atlas Bodem is online te lezen op ondertwente.nl.

De Bodematlas Twente kijkt naar de ondergrond vanuit het verleden, het heden en de toekomst. Monique van Haaf, gedeputeerde provincie Overijssel: “Mooi dat we op deze manier de ondergrond in beeld brengen en vooruitlopen op de gevraagde integrale benadering van de Omgevingswet.” Ook wethouder Eugène van Mierlo, regionaal portefeuillehouder Bodem, is blij met de uitgave. “Bijna alles wat we boven de grond doen is verbonden met de bodem onder onze voeten. De bodem is een spiegel van ons verleden en tegelijk bepaalt de ondergrond mede onze toekomst. De samenwerking hierin tussen alle verschillende partijen is erg waardevol.”

Oude gletsjersystemen
De Atlas vertelt aan de hand van verhalen van professionals en liefhebbers beeldend over de ontstaansgeschiedenis, de diepe ondergrond, het grondwater en de bovengrond. De bodem is verkend als ware het een taart die doorgesneden wordt. De grote diversiteit van de Twentse bodem is al direct in de eerste meter onder het maaiveld zichtbaar. Zand, leem, klei en veengronden wisselen elkaar veelvuldig af over kleine afstanden en lokaal zorgen keileembulten voor flink reliëf. Oude beek-, wind-, en gletsjersystemen die de eerste meter van de Twentse bodem gevormd hebben, zijn in het landschap nog goed te herkennen.

Bodem beschermen
De bodem en ondergrond zijn steeds meer onmisbaar bij het realiseren van allerlei maatschappelijke plannen opgaven, zoals de energietransitie, verstedelijking, onze gezondheid en de klimaatverandering. Dat maakt de atlas vooral waardevol voor professionals die zich bezighouden met ruimtelijke plannen. Door bodem en ondergrond vanaf het begin bij allerlei ontwikkelingen te betrekken, blijft de bodem beter beschermd en kan de ondergrond tegelijkertijd op een duurzame manier ingezet worden. De atlas is daarnaast van waarde voor iedereen die interesse heeft in de bijzonderheden die de Twentse bodem biedt.

Samenwerking
De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Provincie Overijssel en de Twentse gemeenten (verenigd in Onder Twente), de Omgevingsdienst Twente, Hogescholen Saxion en Larenstein, NAM, Nouryon, Geopark Twente, Het Oversticht, Mineral Valley Twente, Stichting Pioneering en Vitens.