Bijeenkomsten Lotgenoten rondom Rouw

46

Verder zonder jou – Rouwgroep

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis die gepaard gaat met intens verdriet en een gevoel van leegte. Na het afscheid, begint voor velen de fase van rouw waarin men zich afvraagt hoe verder te gaan. Het is een persoonlijk, proces dat tijd en ruimte vraagt om tot acceptatie en zelfhelend vermogen te komen. Salut biedt een nieuwe mogelijkheid aan inwoners van de Hof van Twente van 55 jaar en ouder, waar zij in een lotgenotengroep steun kunnen vinden en ervaringen kunnen delen om stapsgewijs het verlies een plek in hun leven te geven.

Het rouwproces kent verschillende facetten en kan niet worden vergeleken met het rouwproces van anderen. Ieder individu doorloopt dit op zijn of haar eigen manier, met unieke emoties, gedachten en fysieke gewaarwordingen. De taken en verantwoordelijkheden die voorheen werden gedeeld met de overledene, moeten nu alleen worden uitgevoerd. Het gemis, de pijn en eenzaamheid, zijn emoties die hiermee gepaard gaan. Hoe hiermee om te gaan, is een vraag die velen bezighoudt.

Rouwen is een proces van hard werken aan het vormgeven van het leven zonder de geliefde naaste, maar met de herinneringen en liefde in het hart. Het is een pad waar geen einde aan komt, en waar men zich niet simpelweg overheen kan zetten. Het vraagt om het leren leven met het verlies in een wereld die voorgoed veranderd is. Om deze nieuwe wereld opnieuw te leren kennen, biedt Salut de mogelijkheid om deel te nemen aan lotgenotenbijeenkomsten.

Gedurende acht bijeenkomsten van twee uur zullen diverse thema’s worden behandeld, waaronder het delen van persoonlijke ervaringen, zelfzorg tijdens het rouwproces, het omgaan met emoties, het erkennen en accepteren van het verlies, het vinden van een nieuwe balans en het koesteren van herinneringen. Deze gestructureerde bijeenkomsten vinden plaats in Stadscentrum het Parochiehuis Delden en worden begeleid door gekwalificeerde groepsleiders.

Om deel te nemen aan de lotgenotengroep vindt er voorafgaand aan de eerste sessie een individueel kennismakingsgesprek plaats met de groepsleiders. De activiteit staat open voor inwoners van de Hof van Twente van 55 jaar en ouder, die het verlies van hun partner minimaal een jaar geleden hebben ervaren. De bijeenkomsten zullen om de week plaatsvinden op donderdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 uur, startend op 15 februari 2024.

Salut biedt deze groepsbijeenkomsten kosteloos aan als ondersteuning voor degenen die willen deelnemen. Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met Salut via telefoonnummer 0547-260053. Opgave is mogelijk tot 8 februari 2024.