Bijdrage voor projecten gelijke kansen jongeren

10

De Coöperatiekring Achterhoek Twente ondersteunt projecten voor gelijke kansen van jongeren van 0 tot 27 jaar in de Achterhoek en Twente. U kunt hiervoor projecten
aanmelden. De Coöperatiekring Achterhoek Twente kiest uit de aangemelde projecten, welke worden gesteund. Dit kan met geld of door het inzetten van hun netwerk. Door
samen krachten te bundelen wil de stichting echt wat betekenen voor kansarme jongeren.
Elk project in Twente of de Achterhoek dat gelijke kansen voor jongeren steunt komt in aanmerking. Of het zich nu richt op de jongeren zelf, de thuissituatie, het onderwijs, de wijk
of toegang tot de arbeidsmarkt. Denk aan laptops voor jongeren uit gezinnen die moeten rondkomen van het minimuminkomen, huiswerkbegeleiding of extra taallessen voor jongeren met een taalachterstand.

Ideeën en projecten aandragen
Heeft u een idee of kent u een project waarvoor (meer) financiering nodig is? Meld het project dan (voor 1 oktober) aan via het aanmeldformulier projecten op www.cooperatiekring.nl/achterhoek-twente/#ondersteunen.

Zelf een bijdrage leveren?
Wilt u zelf een waardevolle bijdrage leveren door een donatie of door lid te worden van de Coöporatiekring Achterhoek Twente? Meld u dan via www.cooperatiekring.nl/achterhoek-
twente/#aanmelden.