Bewonersavond Stadraad Diepenheim

150

Woensdag 17 november is er door de Stadsraad Diepenheim een bewonersavond georganiseerd in Herberg De Pol, ruim 70 inwoners waren aanwezig om te horen wat de Stadsraad doet.

Als eerste spraken Thijs Elderink en Jeroen Mol over de ontwikkelingen over een mogelijke MFA (Multi Functionele Accommodatie) bij Sportpark De Koppel. Hierover zijn al diverse informatieavonden geweest en 15 Diepenheimse verenigingen hebben inmiddels een intentieverklaring ondertekend, waardoor een haalbaarheidsonderzoek kan worden gedaan. De kosten voor dit onderzoek worden door Provincie en Gemeente betaald. Uit het onderzoek moet de financiële haalbaarheid blijken en ook of een MFA op Diepenheimse schaal mogelijk is. Het onderzoek wordt in maart 2023 uitgevoerd, daarna zullen alle belanghebbenden en belangstellenden een uitnodiging krijgen voor een informatieavond.

Paul Zuijdgeest gaf hierna uitleg over “Natuur voor Elkaar” in Diepenheim. De Stadsraad heeft samen met drie Diepenheimse hoveniers plannen gemaakt voor een verdere vergroening van Diepenheim, hiervoor is door de Gemeente en Provincie een bedrag € 25.000,00 gesteld. Bij de invalswegen zullen plekken komen voor bloemen en planten, de boomspiegels aan de Grotestraat zullen worden voorzien van planten en verder komt er beplanting bij het Drawing Centre en de Drawing Studio. Het bedrag was niet voldoende om bij de jeugdsoos/Plein onder Platanen een boerentuintje aan te leggen. Hierover en over verdere plannen met het plein gaat de Stadsraad binnenkort in overleg met de Gemeente.

Namens de Ondernemersvereniging gaf Rita Meerman uitleg over diverse wijzen waarop de ondernemers Diepenheim “steunen”. Hierbij valt te denken aan de plantenbakken die aan de Grotestraat en Goorseweg jaarlijks te zien zijn, de kerstbomen die aan deze straten staan en de fietsvierdaagse die jaarlijks in juli plaatsvindt.

Herberg De Pol bestaat inmiddels bijna tien jaar en voorzitter van het bestuur, André Hoeben heeft de aanwezigen bijgepraat over de activiteiten die in De Pol plaatsvinden en de vele vrijwilligers die nodig zijn om De Pol draaiende te houden. Er is door het bestuur een nieuwe missie en visie opgesteld, waaruit duidelijk wordt dat er meer commerciële en zakelijke arrangementen nodig zijn om De Pol in stand te houden. De Pol is nu vooral een verenigingsgebouw voor culturele verenigingen in Diepenheim.

Als laatste was het woord aan wethouder Hannie Rohaan. Als Diepenheimse wethouder van de gemeente Hof van Twente gaf zij aan wat zij in haar portefeuille heeft. Woningbouw, onderwijs en vluchtelingen-/asielbeleid zijn wel in het oog springende zaken hierbij. Natuurlijk is ze er ook voor Diepenheimers met andere problemen en vragen.

Deze bewonersavond waarbij ook de woningbouw in Diepenheim en de verkeerssituatie aan de Goorseweg/Wilsonweg (hiervoor zijn 2 separate berichten) aan de orde kwamen liet zien dat er voor de Stadsraad genoeg te doen is. Ook bleek dat er veel waardering is voor hetgeen de Stadsraad oppakt en weet te realiseren.