Bevrijdingsactiviteiten gaan helaas niet door

46

Het Bevrijdingsactiviteiten Comité Diepenheim heeft in verband met de nog niet ten einde zijnde Coronapandemie wederom moeten besluiten om dit jaar de activiteiten rondom de viering van onze Bevrijding niet door te laten gaan. Het lag in de bedoeling om de uitgestelde viering van 75 jaar bevrijding dit jaar te koppelen aan 76 jaar bevrijding.

Maar omdat het virus in de bevrijdingsmaand mei nog niet bedwongen zal zijn, en daardoor grote evenementen waarschijnlijk nog verboden zullen gaan worden, is dit besluit genomen.

Op het programma stonden in ieder geval de zogenaamde Bevrijdingsestafette naar en van Wageningen op 5 mei, waarbij circa 50 hardlopers en 10 fietsers in estafettevorm het bevrijdingsvuur zouden gaan ophalen om in Diepenheim bij Herberg de Pol de geplaatste gasvlamschotel te gaan ontsteken. Daarbij waren een aantal randactiviteiten gepland, zoals een groot openlucht ontbijt voor alle Diepenheimers met optredens en medewerking van een aantal Diepenheimse verenigingen.

Bij deze activiteiten waren o.a. Old Deep’n, Vrouwen van Nu, OBS Stedeke, Zanggroep de Troubadours, de Stedeker Daansers, Nooitgedacht, Toneelvereniging Ons Genoegen, de Verkeersregelaars, de Kerkelijke gemeente en de Harmonie betrokken.

Het Bevrijdingsconcert van de Harmonie op 1 april 2020 ging vorig jaar niet door en werd ook uitgesteld tot nader order. Dit concert zal ook dit jaar helaas niet door kunnen gaan.

Het Comité vindt het niet zinvol om de activiteiten zoals hiervoor genoemd opnieuw een jaar uit te stellen naar 2022. Er is unaniem besloten om te wachten tot het volgende lustrum in 2025 als de Bevrijding van 80 jaar geleden kan worden gevierd. Een mooi moment om uit te gaan pakken met o.a. weer de Bevrijdingsloop naar Wageningen en andere leuke activiteiten in het kader van de Bevrijding.

De betrokken verenigingen, hardlopers en hun begeleiders zijn op de hoogte gebracht van dit besluit.

Het Comité wil alle personen/verenigingen langs deze weg bedanken voor hun inzet en medewerking tot nu toe! Hopelijk tot over ruim 3 jaar als de voorbereidingen voor 2025 weer opgestart kunnen worden.

Comité Bevrijdingsactiviteiten Diepenheim in samenwerking met Stichting Herdenkingen en Manifestaties