Een beter milieu begint bij jezelf

85

In het laatste nummer van het maandblad stond een mooi artikel over Duurzaam Diepenheim. Lovenswaardig dat vele inwoners zich inzetten voor een beter milieu. Energiebesparing staat voorop maar ook kleine veranderingen in de manier waarop wij omgaan met ons leefmilieu kunnen op den duur zorgen voor een nog schoner Diepenheim. Als fietser, toerende in de omgeving van ons stadje, valt het op hoe ernstig vervuild onze bermen zijn. Vooral langs de grotere toegangswegen valt de grote hoeveelheid ” zwerfvuil” in de wegbermen op. Lege blikjes, plastic zakken, lege drankflesjes enzovoort ontsieren deze bermen. Alles wat we achteloos weggooien in de natuur komt nooit meer terug in de kringloop van het hergebruik. Omdat we zuinig moeten zijn met onze grondstoffen ( alles raakt een keer op) is het in de natuur achterlaten van ” afval” een aanslag op onze grondstoffenvoorraad. In veel landen volgen zware geldboetes bij het dumpen van afval, hoe klein ook. In dat opzicht is Nederland eigenlijk te tolerant.

Bovendien is dit afval langs de berm geen visitekaartje voor Diepenheim. Het is belangrijk dat mensen het belang van de circulaire economie ondersteunen dat doorgeven aan elkaar en vooral ook aan hun kinderen want het blijkt dat vooral de schoolgaande ( fietsende) jeugd wel eens vergeet om lege verpakkingen even mee naar huis te nemen. Thuis wordt het bovendien nog gratis ( oranje deksel container) opgehaald !

Hopend op schonere wegbermen ,

 

Een inwoner van Diepenheim.