Bestuurswisseling bij Vrouwen van Nu

32

Op de ledenvergadering van Vrouwen van Nu op 13 februari 2024 is afscheid genomen van Gerri van der Haar als penningmeester. Gerri was maar liefst 9 jaar penningmeester. Heel accuraat, de financiën werden tot in de finesses bijgehouden. En erg “ op de penning”, zoals een goede penningmeester betaamt. Maar ook een inspirator, een adviseur, een coach en vriendin. Een bestuurslid waar je op kon rekenen. Ze werd bedankt en in het zonnetje gezet door de voorzitter. Door het bestuur waren 2 leden voorgedragen als nieuwe bestuursleden: Regina Wiltink en Hannie Stemerding. Zij werden met algemene stemmen benoemd. Het bestuur bestaat nu uit:

Alice Olde Reuver of Briel: voorzitter

Herma Bruinink: secretaris

Joke Zomer:penningmeester

Hermie Jansen: 2e secretaris en 2e penningmeester

Hannie Stemerding: notulist

Beja Bruggeman: complementaire taken en vicevoorzitter

Regina Wiltink : algemeen lid