Bestuur Hofvogels heeft twee nieuwe bestuursleden

70

Tijdens de bestuursvergadering van woensdag 5 april jl traden Menno Huge en Roeleke Steentjes officieel toe tot het bestuur van de stichting Hofvogels. Met de uitbreiding naar een vijfmansbestuur ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Niet alleen wordt de werkdruk binnen het bestuur verlicht en beter verdeeld, maar kan ook gestart worden met een aantal nieuwe plannen en activiteiten uit het nieuwe vijfjaren activiteitenplan. Naast de bekende uilen krijgen ook andere doelsoorten als zwaluwen en patrijzen de komende jaren aandacht, wordt geïnvesteerd in uitbreiding en opleiding van de vrijwilligers en wordt de website van een meer eigentijds jasje voorzien.

De nieuwe bestuursleden werden met open armen ontvangen tijdens deze speciale voor hen georganiseerde bestuursvergadering. Beiden waren al langere tijd vrijwilligers van Hofvogels en kennen de stichting en haar werkzaamheden dan ook door en door. Menno en Roeleke nemen veel organisatorische en bestuurlijke kennis en kennis en ervaring over de natuur en specifieke daarin levende soorten mee. Kwaliteiten die de stichting goed kan gebruiken.

Menno gaat de grote lijnen in de gaten houden. Hij richt zich hierbij vooral op secretariële taken zoals het voorbereiden, agenderen en organiseren van bestuursvergaderingen en bijeenkomsten, inclusief verslaglegging en voortgangscontroles van activiteiten. Roeleke richt zich met haar kennis over de natuur en soorten als zoogdieren en roofvogels vooral op thema’s als opleiding, educatie en workshops en wordt contactpersoon voor thema’s als opleiding, patrijs en inrichten van bermen.

Naast Menno en Roeleke bestaat het bestuur verder uit voorzitter Frans Kruse, penningmeester Henk van der Spek en secretaris Han Roordink. Het bestuur weet zich verder gesteund door meerdere vrijwilligers die taken en verantwoordelijkheden van het bestuur hebben overgenomen en zijn opgenomen in een bestuurondersteundende constructie.

Voor uitgebreide informatie over het nieuwe actieplan, bestuurssamenstelling en taken van bestuursleden wordt verwezen naar onze website www.hofvogels.nl