Bestrijding eikenprocessierups start in april

74

De eikenprocessierups zorgt in Hof van Twente regelmatig voor overlast. De gemeente probeert de overlast zo klein mogelijk te houden. Dat gebeurt zoveel mogelijk op een biologisch verantwoorde manier. Afhankelijk van de weersomstandigheden begint rond 12 april de preventieve bestrijding met nematoden (kleine aaltjes). Vervolgens worden alleen de hardnekkigste locaties nog extra met een biologisch bacteriepreparaat behandeld. Treffen we in het hoogseizoen nog nesten aan dan worden die weggezogen. Via social media en website communiceren we waar en wanneer de bestrijding plaatsvindt.

Bestrijding in het voorjaar
Grootgroener voert de bestrijding voor de gemeente uit. De preventieve bestrijding van de rupsen gebeurt met hele kleine aaltjes (nematoden). Wanneer de weersomstandigheden goed zijn wordt rond 12 april daarmee begonnen. De nachttemperatuur mag namelijk niet lager zijn dan 5 graden. De aaltjes worden als een nevel in de kronen van eikenbomen gespoten. Het bespuiten van de eiken moet in de avonduren gebeuren omdat de aaltjes niet tegen daglicht kunnen. De aaltjes eten de jonge rupsen. Zo sterven ze voordat ze brandharen krijgen.

Aanvullende preventieve bestrijding
Dit jaar bestrijdt de gemeente de eikenprocessierups op sommige locaties ook nog met een biologisch bacteriepreparaat. Dat gebeurt alleen op die plekken waar de problemen heel groot zijn, op basis van ervaring in eerdere jaren. Dit preparaat kan pas toegepast worden wanneer de bladeren van de eiken – de voedselbron van de rupsen – ongeveer zo groot zijn als een euromunt.

Bestrijding in het hoogseizoen
Wanneer de eikenprocessierups brandharen krijgt, wordt verder gecontroleerd op de aanwezigheid van rupsen. Dat is ongeveer vanaf half mei tot eind juli. De rupsen op eiken in de kernen van de gemeente worden dan weggezogen. Daarbij zijn de plaatsen waar veel
mensen of kinderen komen het eerst aan de beurt.

Biodiversiteit belangrijk bij bestrijding
Als gemeente stimuleren we ook de inzet van biodiversiteit bij bestrijding van ongedierte. Wanneer meer bloeiende plantensoorten worden gezaaid of geplant, komen daar insecten op af die de natuurlijke vijanden zijn van de eikenprocessierups. Ook vleermuizen en mezen eten de eikenprocessierups.

Meer informatie over de eikenprocessierups staat op de website van de gemeente
www.hofvantwente.nl