Bestrijding eikenprocessierups start in april

31

In april begint Gildebor in opdracht van de gemeente met de preventieve aanpak van de eikenprocessierupsen. Deze aanpak houdt in dat de rupsen bestreden worden voordat ze hun brandharen krijgen. De werkzaamheden vinden plaats in de avond of nacht. Dit kan voor geluids- of verkeershinder zorgen. De gemeente deelt de planning van de bestrijding op www.hofvantwente.nl en op sociale media.

Bestrijding
Meestal komen de eerste eikenprocessierupsen begin april te voorschijn. Een paar dagen na het verschijnen van de eerste rupsen start de bestrijding, omdat de nematoden alleen in de eerste levensfases van de rups hun werk kunnen doen. Het is nog niet bekend wanneer de eerste rupsen verschijnen. Dit wordt op verschillende plaatsen in Nederland in de gaten
gehouden.

De rupsen worden bespoten met nematoden. Dit zijn hele kleine aaltjes die alleen de rupsen doden. De nematoden worden met een hogedrukspuit in de boomtoppen gespoten. Om te zorgen dat alle rupsen worden geraakt, wordt de boomtop helemaal natgespoten. Het middel is biologisch en ongevaarlijk voor mensen, (huis)dieren en planten.

Locaties
De preventieve bestrijding wordt alleen toegepast op eikenbomen van de gemeente binnen de bebouwde kom. In het buitengebied voert de gemeente geen bestrijding uit. Wel zijn er hier enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij scholen in het buitengebied.
Als gemeente stimuleren we ook de inzet van natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Dit doen we onder andere door meer bloeiende plantensoorten te planten en te zaaien. Hier komen weer insecten op af die de natuurlijke vijanden zijn van de eikenprocessierups. Ook vogels eten de eikenprocessierupsen. Hierdoor is de overlast van de rupsen afgenomen en hoeven we minder nematoden toe te passen. Sommige plekken waar vorig jaar wel preventief werd gespoten, kunnen nu worden overgeslagen.

Mogelijke overlast
Bespuiten met nematoden kan alleen in de avond of nacht. Dat komt omdat de UV-straling van zonlicht ervoor zorgt dat de nematoden afbreken. De bespuiting kan geluids- en verkeersoverlast geven. De bespuiting vindt plaats in 2 rondes. Zo worden de rupsen die later uit het ei komen ook bestreden.

Meer informatie
Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan vindt u op www.processierups.nu en op www.hofvantwente.nl.