Belangrijke ontwikkelingen bij Herberg de Pol

220

Er zijn belangrijke ontwikkelingen te melden bij Cultureel Centrum Herberg de Pol. Met ingang van 1 juli zal Marian Zwiers niet langer het gezicht zijn van de Pol. Bestuur en beheerder hebben besloten om de arbeidsovereenkomst met wederzijdse instemming te verbreken.

We zijn op zoek naar een goede vervanger. Zie hiervoor ook de advertentie op de diverse sites en in het ‘Hofweekblad’. Het zal niet eenvoudig zijn een vervanger te vinden. Wij willen Marian heel hartelijk danken voor de jarenlange en tomeloze inzet voor de Herberg. Haar inzet voor alle vrijwilligers, voor onze Deepse verenigingen, klanten van de VVV en bibliotheek, toeristen en recreanten, theater- en muziekgezelschappen en bezoekers, en nog vele anderen. Marian heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van Herberg de Pol en wij zijn haar hier heel erkentelijk voor.  Over het afscheid van Marian, waarover zij zelf graag de regie wil voeren, zal op informele wijze intern aandacht aan worden gegeven’.

Het bestuur van CC Herberg de Pol