Archieven van voormalige gemeente Goor openbaar

51

In de afgelopen periode zijn archieven van de voormalige gemeente Goor bewerkt en overgebracht naar de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis van de gemeente Hof van Twente. Volgens de Archiefwet 1995 moeten archiefbestanden ouder dan 20 jaar worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Dit is een juridische handeling die ervoor zorgt dat de archiefbestanden openbaar en voor iedereen toegankelijk worden.

Beschrijvende inventaris
Er zijn drie beschrijvende inventarissen gemaakt van de secretarie-archieven van de voormalige gemeente Goor over de periodes 1818-1923, 1924-2000 en een inventaris van de archieven van de bedrijven over de periode 1866-2000. Het eindresultaat een inventaris
waarmee geïnteresseerden eenvoudig hun weg kunnen vinden.

Interessante stukken
Tijdens de werkzaamheden kwamen er interessante stukken boven. Zo werden er in de Tweede Wereldoorlog Rotterdamse kinderen opgevangen op het platteland in Goor om aan te sterken. Er is een uitgebreide correspondentie bewaard gebleven over het bombardement van Goor in 1945. Zowel over de gebeurtenis zelf, als over de wederopbouw van het centrum. De naoorlogse jaren stonden in het teken van de uitbreiding van de gemeente, de afnemende industrialisatie van het textiel en de nieuwe rol die Goor in de regio zou spelen.

Beperkingen openbaarheid
Volgens de Archiefwet is het mogelijk om beperkingen op te leggen aan de openbaarheid van de archiefstukken vóór de overbrenging. Binnen de archiefbestanden bevonden zich een aantal stukken waarvan de openbaarheid met het oog op artikel 15.1 van de Archiefwet 1995 moest worden beperkt. Op 12 december 2023 heeft het college van Burgemeester en Wethouders hierover een besluit genomen, waarin staat welke dossiers nog niet openbaar zijn en wanneer ze wel openbaar zullen worden.

De inventarissen zijn gepubliceerd op de website van gemeente Hof van Twente en zijn via www.hofvantwente.nl/gemeentearchief beschikbaar. Er kan een afspraak worden gemaakt om dossiers in te zien via info@hofvantwente.nl of telefonisch via 0547 – 85 85 85.