Afvalbakken verdwijnen uit het buitengebied

99

Andere gemeenten en Staatsbosbeheer gingen ons al voor, nu verdwijnen ook de afvalbakken in het buitengebied van Hof van Twente. Daarnaast worden in de kernen wat afvalbakken weggehaald en worden de overblijvende bakken zowel afvalbak als hondenpoepbak. Deze keuze is gemaakt omdat wij vinden dat het de verantwoordelijkheid van wandelaars en fietsers is om zelf hun afval mee te nemen en thuis weg te gooien. Proefondervindelijk is gebleken dat de meesten mensen hun eigen afval meenemen. Het afval kan thuis ook gescheiden worden weggegooid wat bij de gemeentelijke afvalbakken niet mogelijk is. De keuze is ook gemaakt vanwege de noodzaak tot bezuinigingen en de openbare ruimte moet hier ook haar steentje aan bijdragen.

Levert dit meer zwerfafval op?
Op het bericht dat de afvalbakken uit het buitengebied zouden verdwijnen kwamen reacties binnen over zwerfafval. Mensen verwachten dat er meer zwerfafval komt wanneer er geen afvalbakken staan. Toch is dat niet aangetoond. Ook als er afvalbakken staan, ontstaat zwerfafval. Zelfs meer omdat er van alles omheen wordt gezet wanneer de afvalbakken vol zitten. Sommige mensen zijn gemakzuchtig en gooien hun afval overal neer. Gelukkig zijn er veel mensen in de gemeente die dit een doorn in het oog is. Zij halen een opruimsetje bij de gemeente en gaan afval ruimen op hun wandel- of joggingroute. Daarnaast wordt zwerfafval door de gemeente opgeruimd als er melding van wordt gedaan of als boa’s of wijkregisseurs van de gemeente zwerfafval tegenkomen.

Samen zorgen voor een schone en gezonde leefomgeving
Om de kosten laag te houden nemen we soms maatregelen die niet populair zijn en waar weinig begrip voor is. We hopen met onze communicatie over afval opruimen en afval scheiden mensen te bewegen om samen voor een schone en gezonde leefomgeving te zorgen. Ook op scholen wordt hier les over gegeven en we delen opruimsetjes uit aan mensen die een steentje willen bijdragen aan een schone Hof. Daarvoor hebben we grote waardering.