Aftrap Pientere Tuinen

104

20 meetpunten in Hof van Twente

Pientere Tuinen gaat donderdag 6 april 2023 officieel van start. Het doel van het project is om met vijfduizend meetpunten in privétuinen door heel Nederland gegevens te verzamelen. Tuinbezitters met een sensor van Pientere Tuinen krijgen op basis van die gegevens tips en voorlichting. De eerste sensor wordt op 6 april geplaatst in de tuin van de Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht.
In Hof van Twente hebben zich 20 deelnemers gemeld.

Het doel van het project is om data te verzamelen en op basis hiervan meer maatwerk te bieden aan tuinbezitters met tuintips en voorlichting. Hierbij wordt de steun en medewerking gezocht van gemeenten, lokale initiatieven en stichtingen, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Gezonde leefomgeving
De data die worden verzameld met de bodemsensoren in de tuinen worden samen met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geanalyseerd. Ook wordt gewerkt aan een bredere opzet om andere databronnen te koppelen. Denk aan luchtkwaliteit, weersomstandigheden, verkeersbewegingen en buurtkenmerken. Zo wordt meer inzicht verkregen in factoren die een gezonde leefomgeving
beïnvloeden. Tips voor tuinbezitters kunnen daarop dan weer beter worden afgestemd. Naast de vijfduizend meetpunten worden meerjarige onderzoeksprogramma’s gestart in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein en het RIVM.

Initiatiefnemers
De zeven organisaties die het initiatief hebben genomen voor het project Pientere Tuinen (Stichting Steenbreek, Future City Foundation, WeCity, RIVM, provincie Utrecht, NL Greenlabel en Hogeschool Van Hall Larenstein) streven naar een groenere, gezondere leefomgeving en het creëren van een groter bewustzijn en motivatie bij tuinbezitters.

Meer informatie
Meer informatie over het project is te vinden op
www.pienteretuinen.nl. Contactpersoon bij de gemeente is Bas Schuite.