Actie nieuwe uniformen voor Harmonie Diepenheim

496

Het vertrouwde groenblauwe uniform van de Koninklijk Onderscheiden Harmonie is aan vervanging toe. De pakken zijn bijna 25 jaar oud en versleten door het vele dragen en verstelwerk. Omdat een nieuw uniform een kostbare aangelegenheid is, spaart de Harmonie al enige tijd een centje bij elkaar tijdens activiteiten en evenementen. Toch wordt een oproep gedaan aan Diepenheimers en sympathisanten om hierin ook een steentje bij te dragen, want het totaal benodigde bedrag is ongeveer 60.000 euro.
Dit gaat niet van het één op het ander en daarom is een Comité van Aanbeveling samengesteld. Burgemeester van Hof van Twente Ellen Nauta heeft hiervoor haar steun betuigd.
Het comité moet de actie een gezicht geven en bestaat uit bestuursleden, oud-leden, mensen uit het bedrijfs- en verenigingsleven, allen met hun eigen netwerk en expertise. Zij zullen zich de komende tijd in gaan zetten om een grote actie op touw te zetten.
De aftrapavond van dit comité heeft dinsdag 16 april plaats gevonden. Een mooie inspirerende avond waarin het belang van de Harmonie in Diepenheim werd benadrukt. Het showen van de gebruikte uniformen door de jaren heen zorgde voor enige hilariteit (voor 1960 liep men zonder uniform, in dagelijkse kledij).
Er is geopperd om in het voorjaar van 2020 een grote huis-aan-huis actie te houden, gevolgd door een mooi concert in juni op één van de prachtige buitenlocaties die Diepenheim rijk is. Over de precieze invulling zal binnenkort nog volop gebrainstormd worden.
Bij een succesvolle actie zal de Harmonie in 2021, wanneer het 120 jaar bestaat, zich in het nieuw kunnen tonen.