Aan de vriendschap gewijd

107

In de vitrine van Old Deep’n ligt een bijzonder doosje uit de erfenis van Trijntje Pottinga. Op de rug van het doosje staat in gouden letters: “Aan de vriendschap gewijd”. Het bevat een tiental bijzondere vriendschapbriefjes die Trijntje rond 1860 ontving van haar broer en haar vriendin. Teksten als: “Als gij dit albumblad, in uwe handen vat, vergeet dan haar ook niet, die ’t u uit vriendschap biedt”. Aan de binnenkant een prachtige pentekening van de bekende Jungfernstieg in Hamburg.

Trijntje en haar zus Mietje, de dames Pottinga, woonden in een huis op de hoek Grotestraat/Hagen. Een statig huis met een mooie kleurrijke bloementuin. Twee deftige dames, van rijke komaf. Erg op zichzelf, maar altijd vriendelijk. Mietje stierf in 1920 en Trijntje in 1939. Het huis werd in 1977 afgebroken en de lege plek kreeg in 1984 weer een functie: een pleintje met een stadspomp. Tot 1952, toen Diepenheim werd aangesloten op het waterleidingnet, stonden er vijf van deze pompen in ons stadje. Er is meerdere keren aan gesleuteld, maar het is nu weer een echt pleintje geworden met bankjes om even uit te rusten. En in de zomermaanden geeft de pomp weer water!

Bent u geïnteresseerd in oude beelden van Diepenheim, bekijk dan de website www.olddeepn.nl en

ga naar Beeldbank. U krijgt dan toegang tot meer dan 5000 foto’s, waaronder enkele foto’s van het oude huis van de dames Pottinga.