40 jaar Stichting vrijwillige hulpdienst Diepenheim.

136

12 april 2018 was het 40 jaar geleden dat de vrijwillige hulpdienst in Diepenheim is opgericht. Dat was de reden voor een hapje en een drankje voor de vrijwilligers en een aantal genodigden in zalencentrum Beltman op 13 april.
Bernard Ziel, voorzitter van de Stichting, opende de bijeenkomst met een kort historisch overzicht van activiteiten die de afgelopen veertig jaar hebben plaatsgevonden. Er werd stilgestaan bij het feit, dat Janny Aaftink al vanaf de oprichting in 1978 lid is van het bestuur. Als secretaresse, coördinator en als uitvoerster. De werkzaamheden van de Stichting hebben altijd plaatsgevonden zonder overheidssubsidie. Af en toe werden donaties ontvangen. In 2001 is de vrijwillige hulpdienst een stichting geworden. In Diepenheim zijn de lijnen kort en werkzaamheden worden opgelost zonder bureaucratie. Ook buiten kantooruren. Vrijwilligers zijn voor de samenleving van onschatbare waarde en worden daarom ook gekoesterd aldus Ziel. Er zijn voor de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Diepenheim ongeveer 30 mensen actief.
Na de opening was er een presentatie van Ingrid Keestra uit Goor, auteur van het boek “Mantelzorger der liefde”. Zij gaf op passende wijze aan hoe om te gaan met dementie. Dit in relatie met haar dementerende moeder. Ook ging zij in dialoog met de aanwezigen en bleek er veel herkenning te zijn. Het bestuur bood ter afsluiting de vrijwilligers en genodigden een feestelijk buffet aan.