25 jaar Old Deep’n groots gevierd!

225

Tijdens de druk bezochte jubileum avond op vrijdag 11 oktober vierde de Historische Vereniging Old Deep’n haar 25 jarig bestaan. Een avond om niet gauw te vergeten. Het begon met een serenade door de Koninklijk Onderscheiden Harmonie Diepenheim, die op muzikale wijze zorg droeg voor een feestelijke begin van de avond.
Hierna begroette voorzitter Herman Haan de aanwezige leden, wethouder Harrie Scholten, de genodigden en in het bijzonder enkele leden van het eerste uur! Nog voor de eerste borrel kon worden genuttigd traden de leden van Ons Genoegen op in een sketch, waarbij er veel gepraat werd en weinig werd gehandeld. Ja, de beste stuurlui staan aan wal…..
Na een kleine pauze nam Jannie Smale de zaal mee in het ontstaan en al de activiteiten van deze Historische Vereniging. Naast de bekende publicaties, exposities en excursies heeft de vereniging zich in tal van werkgroepen bezig gehouden met het digitaal vastleggen van de vele documenten die bewaard zijn gebleven en die zo bepalend zijn voor het vastleggen van de geschiedenis van het Stedeke!


Hierna was het de beurt aan wethouder Harrie Scholten, die namens de Gemeente Hof van Twente de vereniging feliciteerde voor al dit vele werk. Vooral het feit dat het allemaal door vrijwilligers is gedaan en gedragen wordt door een ledental van meer dan 300 leden, laat zien dat de vereniging Old Deep’n in Diepenheim een begrip is geworden en niet meer is weg te denken. Maar de wethouder kwam niet met lege handen en overhandigde voorzitter Herman Haan in bruikleen de laatst door de burgemeester gedragen ambtsketen van de Gemeente Diepenheim! Wat bij Diepenheim hoort is terug op Deepse bodem! Herman beloofde dat de keten in een vitrinekast in de maalderij een ereplaats zal krijgen. Maar de wethouder had nog een kleine verrassing, maar zeker niet een onbelangrijke, nl. de oude voorzittershamer van de laatste burgemeester van Diepenheim! Symbolisch kun je hiermee zeggen dat met de keten en de hamer de mede-verantwoordelijkheid van de geschiedenis van Diepenheim wordt overgedragen aan de jubilerende Historische Vereniging! Na een gezellig muzikaal intermezzo nam Herman Haan de aanwezigen mee onder het motto: “Ontdek gisteren, begrijp vandaag” in de ontstaansgeschiedenis van Diepenheim. Deze gaat terug tot 1105 waarbij in een oorkonde voor het eerst sprake was van een Heer van Diepenheim. Later werd via goederenlijsten van Hendrik van Dale en Regenwice, de StamChronijcke des Huises Diepenheim en nog tal van andere documenten de geschiedenis van Diepenheim een feit! Herman besloot zijn speech met de geschiedenis over het stadswapen van Diepenheim met de berenklauwen en het was hem een grote eer om ter ere van het 25 jaar bestaan van de vereniging de leden het nieuw logo te mogen presenteren.

Je raadt het al: een schild van goud, beladen met drie berenklauwen van lazuur, het schild gedekt met een kroon van goud en daaromheen de woorden Historische Vereniging Old Deep’n.