De Politie in 2022

120

Zoals elk jaar is dat er een met nieuwe wensen of oude gewoontes. Dat kunnen ook oude wensen of nieuwe gewoontes zijn. Bij de Hermandad is dat niet anders. Iets te wensen hebben is mooi, maar er naar toe werken is nog mooier. En om dat te bereiken moet je plannen.

De politie werkt daarom met speerpunten. In 2022 zijn dat cybercrime, ondermijning en kwetsbare personen. Ook dienstverlening, verkeersveiligheid en high impact crime behoren daartoe. Welke punten er in de Hof van Twente gelden, hangt af van het aanbod. Of met andere woorden wat vindt er daadwerkelijk plaats. De couleur locale.

In ons mooie gebied zijn er een paar zaken die opvallen, namelijk de toename van (digitale) oplichting, de kwetsbare mensen om ons heen en high impact crimes. Zaken die veel aandacht behoeven. Onderwerpen die veel slachtoffers maken. Ik richt mij in het bijzonder op de ouderen onder ons. Zij die het meest kwetsbaar zijn.

Een andere doelgroep die onze zorg nodig heeft, is de jeugd. In deze tijd van verscheidenheid die de mooiste tijd van hun leven bepaalt, is het lastig voor ze. Geen uitlaatklep, geen ontdekkingen. Heb ook voor de jongeren extra aandacht.

Voor iedereen goed goan.

Jordy Scheggetman