12 Diepenheimse verenigingen tekenen intentieverklaring voor onderzoek multi functionele accommodatie op de Koppel

116

Op 4 juli 2022 was het zover. In totaal 12 Diepenheimse verenigingen hebben een intentieverklaring ondertekend om de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie op de Koppel te onderzoeken. Deze mijlpaal is gemarkeerd tijdens een bijeenkomst op de Koppel door vertegenwoordigers van de verenigingen.

Al langer zijn verenigingen in gesprek over de toekomst van het Diepenheimse verenigingsleven. Op 25 maart 2022 gaven vele Diepenheimers gehoor aan een oproep voor een brainstorm. Er zijn zorgen over het aantal vrijwilligers, versnipperd aanbod van accommodaties, inkomsten, ledenaantallen, en energiekosten. Een multi functionele accommodatie zou kunnen bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig verenigingsleven. Op 1 juni 2022 hebben Diepenheimse verenigingen dit initiatief omarmd en dit heeft geresulteerd in de verklaring om tot een haalbaarheidsonderzoek te komen.

Werkgroep MFA de Koppel zal de komende tijd het proces voor het haalbaarheidsonderzoek verder uitwerken. Via onze Facebookpagina houden we iedereen op de hoogte. Vragen en suggesties zijn welkom via mfadekoppel@gmail.com.

De betrokken verenigingen:
● Tennisvereniging ’t Stedeke
● Diepenheimse Schutterij
● Volleybalvereniging Time Out ’75
● IVN
● OBS Stedeke
● Stichting beheer sportzaal
● Voetbalvereniging Diepenheim
● Seniorenvereniging Diepenheim/ werkgroep Wozoco
● Bootcamp- Echt Esther
● Jeugd- en jongerenwerk Nooit Gedacht
● Diepenheimse Gymnastiekvereniging
● Werkgroep MFA de Koppel