Bestemming Bijdrage voor Aardbevingsramp bekend

32

Op maandag 6 februari 2023 hebben er twee aardbevingen plaatsgevonden in het zuidoosten van Turkije. Het dodental ligt in Turkije 1. op 44.218 en in Syrië op 5.900 (stand van 24 februari 2023). Naar verwachting zal het dodental nog verder oplopen. Tot op heden zijn er 105.794 panden ingestort of genomineerd om te worden gesloopt vanwege te grote schade aan het gebouw. Aangezien de meeste panden appartementen zijn, is het aantal woningen/verblijfsobjecten in deze panden geteld op 384.545. Daarnaast zijn er nog veel panden die schade hebben opgelopen en reparatie vereisen.
Door een bijdrage te geven willen raad en burgemeester en wethouders haar steun betuigen aan de Turkse en Syrische gemeenschap. Besloten is om de steun van € 1,00 per inwoner (€ 35.460,00) in te zetten voor de aanschaf van containerwoningen.