Afdrukken

Jaarvergadering NBvP Vrouwen van Nu Diepenheim

op 16 februari 2012.

plattelvr150212

De jaarvergadering van Vrouwen van Nu vond plaats op 7 februari jl. in de Molenaarshof.  Na een woord van welkom en de mededelingen door Wil Alberts volgde een PowerPoint presentatie.

Henny Horstman liet ons een overzicht zien van de activiteiten van het afgelopen jaar, compleet met prachtige foto´s en een kort verslag. Daarna gaf Truus kl. Lichtenberg een duidelijke uitleg over alle inkomsten en uitgaven van 2011 en het financieel beleid voor 2012. De begroting van 2012 is goedgekeurd. Als er dames zijn met goede ideeën en tips voor de toekomst horen we dat graag en zullen we dat zeker meenemen. Op advies van de kascommissie, bestaande uit Josefien v.d. Brink en Erica Kistemaker verleent de ledenvergadering het bestuur decharge voor het gevoerde beleid van 2011. Erica Kistemaker verlaat de kascommissie en wordt opgevolgd door Rikie Meijer. Er vond een bestuurswisseling plaats, Wil Alberts (voorzitster) en Henny Horstman (2e secretaris) hebben het bestuur verlaten. De overige bestuursleden dragen een ABC gedicht voor en bieden de dames een envelop en een boeket bloemen aan. Annie Stokreef neemt nu de taak van voorzitster op zich. Zij verwelkomt de nieuwe bestuursleden Joke Boink en Lianne Langkamp en wenst hun een goede tijd in ons bestuur. Verder werden er jubilarissen gehuldigd: 25 jaar lid: R Alink-Regterschot, G Menkhorst-Wes, G Fikkert-Knopers, R Quee-ter Keurs, R Semmekrot-Bussink ontvingen bloemen en een lepeltje. 40 jaar lid: B Jacobi-Mantel, J Kranenberg-van het Loo, D Olydam-Vasters, Karsenberg-Bruil, D Baneman- Oudenampsen, en T Langenkamp-van Faassen ontvingen een briefopener en bloemen. 50 jaar lid: H.Olthuis-Voskamp, D Teela- Klein Lebbink, Wesseldijk-Nijland en Dreteler-de Wilde, Elderink-Heinneman, Bouwmeester-Hartgerink en Rietman-Roelofsen ontvingen een speldje of briefopener en bloemen. De dames van Lief en Leed ontvingen een attentie voor hun goede werk en vele bezoekjes. Dika Stokreef-Hoevink, Jannie Ligtenbarg, Dini Potman, Gerda Brinkers, Dinie Groteboer, Linda Kimmels, Hanna Stokreef, Lide Leppink, Dika Korenblik Helaas konden niet alle dames aanwezig zijn, zij kregen hun attentie thuis gebracht. Na de pauze is het tijd voor de modeshow van de boerendansers. We kregen een duidelijke uitleg van alle verschillende kostuums door ladyspeaker Janny Smale. Er werden prachtige zondagse kostuums, daagse kostuums, werk en nachtkostuums geshowd uit eind 1800 en begin vorige eeuw. Alles met bijbehorende sierraden en attributen. Annie bedankt de dames en heren van de boerendansers met een envelop. Dan sluit ze de avond af met de oproep vooral te komen met tips en ideeën en wenst iedereen wel thuis. Graag tot ziens op onze volgende afdelingsavond 6 maart.

Ina Nijenhuis,  foto Lianne Langkamp

Supporters van deepsnieuws